Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) er ein evangelisk- luthersk misjonsorganisasjon med målsetting: «VERDEN FOR KRISTUS». NLM har i dag arbeid i Noreg, Japan, Taiwan, Kina, Mongolia, Indonesia, Etiopia, Kenya, Tanzania, Elfenbeinskysten, Mali, Bolivia og Peru. Lokallaget Forsand Misjonslag høyrer inn under Stavanger krets.

FORSAND MISJONSLAG blei stifta i 1918

Leiar: Lars Byberg
  • Misjonsmøte, møteveker, festar.
Kvinneforeining, leiar Gerd-Marie Berge
  • møte annankvar måndag i oddetalsveker, basar i oktober/november
Jente- og gutelaget, leiar Ole Berge
  • møte annankvar onsdag kl 17.30 i partalsveker
«Bibelskule» for born, 1-4 klasse har undervisning ein time før jente- og gutelaget, ansvarleg Gerd-Marie Berge
  • undervisning ein time før jente- og gutelaget
Heimeleir i juni, ansvarleg Mona Beate Økland Berge