Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) er ein evangelisk- luthersk misjonsorganisasjon med målsetting: «VERDEN FOR KRISTUS». NLM har i dag arbeid i Noreg, Japan, Taiwan, Kina, Mongolia, Indonesia, Etiopia, Kenya, Tanzania, Elfenbeinskysten, Mali, Bolivia og Peru. Lokallaget Forsand Misjonslag høyrer inn under Stavanger krets.

FORSAND MISJONSLAG blei stifta i 1918

Leiar: Jon Fløysvik
  • Misjonsmøte, møteveker, festar.
Jente- og gutelaget, leiar Jon Fløysvik
  • møte annankvar onsdag kl 17.30 i partalsveker