Her kjem det oversikt over foreningar og lag som har sitt arbeid på bedehuset.