fredagsklubben

Fredagsklubben er samlinga for dei som har begynt i 5. klasse og eldre. Det er samling annakvar fredag på bedehuset (eller eventuelt andre stadar) frå kl 19:00. Følg med på møtekalendaren.

Kontaktperson: Anne Brit Hatleskog