Styret for 2024

Ivan Fossan, nestleiar, 95944569
Kristoffer Erevik, informasjonsansvarleg, 97633037
Torstein Haukalid, kasserar og innkjøpsansvarleg, 90957014

Har du spørsmål eller kommentarar? Ta kontakt med nokon i bedehusstyret, eller send e-post til forsandbedehus@gmail.com.