Styret for 2022

Gunnar Erevik, leiar, 45860354
Egil Byberg, sekretær, 45453608
Morten K. Oaland, 91852065
Eivin Berge, innkjøpsansvarleg, 90927344
Liv Jorunn Høllesli, kalender- og internettansvarleg, 95265690
Arne Hustrulid, kasserar, 98906675

Har du spørsmål eller kommentarar? Ta kontakt med nokon i bedehusstyret, eller send e-post til forsandbedehus@gmail.com.