Styret for 2019

Gunnar Erevik, leiar, 458 60 354
Egil Byberg, nestleiar, 45453608
Frode Haukalid, kasserar, 97590209
Mari Fossan-Medalen, sekretær,
Arne Hustrulid, 99359322

Har du spørsmål eller kommentarar? Bruk skjemaet under og send det til noken i bedehusstyret.