Priser utleige Forsand bedehus:

  • Hovudsalen kr 2000,-
  • Kjellarstova kr 1500,-
  • Pris pr duk kr 50,- (totalt maks kr 500,-)

Betaling skjer ved overføring til kontonummer 3350.63.04925.

Under er lenke som inneheld Utleigereglar og Branninstruks for Forsand bedehus.