Det meste av arbeidet på bedehuset er drive på dugnad. Ein stor innsats blir lagt ned i vask og vedlikehald av huset. Ønsker du å vere med i dugnadsgjengen så send inn ei melding. Dugnad er kjekt og sosialt!